Deel van een huwelijksakte

Welke gegevens vindt u in een huwelijksakte?

Hieronder staan de gegevens opgesomd, die u aantreft in een huwelijksakte:

  • Huwelijksakte

1.       nummer van de akte in de serie van het betreffende jaar
2.       datum van huwelijksvoltrekking
3.       gemeente waar het wettelijk huwelijk wordt voltrokken
4.       naam, geboorteplaats, leeftijd, beroep en woonplaats van de bruidegom
5.       naam, leeftijd, beroep en woonplaats van de ouders van de bruidegom
          (als de ouders zijn overleden slechts naam met vermelding van overlijden)
6.       naam, geboorteplaats, leeftijd, beroep en woonplaats van de bruid
7.       naam, leeftijd, beroep en woonplaats van de ouders van de bruidegom
          (als de ouders zijn overleden slechts naam met vermelding van overlijden)
8.       vermelding van de bijlagen die overlegd zijn
9.       huwelijksvoltrekking
10.     naam, leeftijd, beroep en woonplaats getuigen
11.     relatie van de getuigen tot bruid en bruidegom
12.     handtekeningen bruid, bruidegom, getuigen en ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Let op: voor de huwelijksakten geldt een openbaarheidstermijn van 75 jaar. Na 75 jaar worden de akten van de gemeente overgebracht naar een archiefbewaarplaats. Vanaf dat moment zijn de akten openbaar. Alle huwelijksakten, die aanwezig zijn bij het RHCe, zijn geïndiceerd en gescand. De originele registers krijgt u niet meer te zien.

Via Zoekjestamboom.nl kunt u zoeken op naam, bij de treffers kunt u de scan van de akte inzien en vervolgens printen of downloaden. Let op dat een huwelijksakte over het algemeen over 2 bladzijden is verdeeld. Er is ook de mogelijkheid om door de aktes te bladeren (zie menu)

Mocht u er bij uw zoektocht niet uitkomen, dan kunt u een bezoek brengen aan de studiezaal en een beroep doen op een medewerker dienstverlening

  • Huwelijksbijlagen

Een aparte bron vormen de huwelijkse bijlagen. Deze bijlagen, die door de huwelijkspartners ingeleverd worden als er aangifte van een huwelijk wordt gedaan, berusten bij het BHIC, maar zijn voor een groot deel op microfiche aanwezig in de studiezaal van het RHCe, over de periode 1812-1902/1912. Niet van alle jaren zijn de bijlagen bewaard gebleven. Met het jaar en het aktenummer van het huwelijk kunt u het microfiche terugvinden.

De huwelijksbijlagen van Helmond 1811-1912 zijn alleen in origineel in te zien.

1.       verklaring van de Commissaris van de Koningin van de betreffende provincie dat de bruidegom de dienstplicht heeft vervuld
2.       akte van geboorte van de bruidegom
3.       akte van geboorte van de bruid
4.       bewijs van afkondiging van het voorgenomen huwelijk
5.       akte van overlijden van ouder van bruid of bruidegom
6.       akte van overlijden van eerdere partner van bruid of bruidegom
7.       verklaring van toestemming tot het huwelijk door afwezige ouder van bruid of bruidegom
8.       akte van overlijden van grootouder van bruid of bruidegom
9.       verklaring van toestemming tot huwelijk door legerleiding

NB: niet alle genoemde bijlagen hoeven voor te komen. 

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
images/hourglass.png

ZOEKEN...