Wat is te vinden in de Doop-, Trouw- en Begraafboeken ?

In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de inwoners. Er werden daarom volkstellingen gehouden om te weten welke mensen op dat moment in het land woonden.

Om meer gegevens bij elkaar te krijgen kregen de kerken opdracht om de kerkelijke registers met de dopen, de huwelijken en de begrafenissen in te leveren. Daarnaast hadden stads- en dorpsbestuurders zelf al registers aangelegd van mensen die een huwelijk sloten voor de schepenbank en begraafregisters in de persoon van de koster. Die verzameling van gegevens noemt men de ‘retroacta van de Burgerlijke Stand’, maar meestal spreekt men over de DTB’s, afgeleid van de beginletters van Dopen, Trouwen en Begraven. Het RHCe gebruikt ook wel de term DHO-registers voor Dopen, Huwelijken en Overlijden.

Later zijn nog andere gegevens toegevoegd aan de collectie DTB’s. Ze hebben allemaal als kenmerk dat er persoonsgegevens in staan. En dat is vooral belangrijk voor onderzoek naar de periode vóór 1811. Alle gegevens uit de DTB’s zijn te vinden via internet in  “Zoek je stamboom”.

Welke gegevens vindt u in de DTB’s

De DTB’s vormen een bonte verzameling van bronnen. Bovendien had ieder dorp of iedere stad weer een eigen manier van registreren. Wat men noteerde is afhankelijk van het doel dat men voor ogen had. Over hoe men gegevens noteerde is een opmerking op zijn plaats; een officiële schrijfwijze voor namen en familienamen bestond namelijk niet.

We onderscheiden een drietal soorten registratie. Klik op het onderdeel voor de karakteristieken van veel voorkomende DTB’s in de regio en de elementen die u er in kunt verwachten.

Van welke plaatsen vindt u DTB’s in het RHCe

Niet alle DTB’s zijn door parochiegeestelijken overgedragen voor de aanleg van de burgerlijke stand. De niet-overgebrachte DTB’s zijn later in Bisschoppelijke archieven terecht gekomen of berusten nog in het parochiearchief. Van de overgebrachte DTB’s heeft het RHCe de originele registers en microfiches. Van de niet-overgebrachte DTB’s zijn enkel microfiches aanwezig.

In het informatiecentrum staan uitgebreide overzichten van de DTB’s. Het is raadzaam deze overzichten te raadplegen.

De grenzen van de vroegere parochies, Nederduitsgereformeerde gemeenten en schepenbanken verschillen met die van de tegenwoordige parochies, kerkelijke en bestuurlijke gemeenten. In de overzichten vindt u ook verwijzingen naar andere parochies en gemeentes.

Hoe doe je onderzoek in het RHCe

Zoeken naar een aantekening in de DTB’s:

Internet: www.rhc-eindhoven.nl

De gegevens uit de DTB’s zijn te raadplegen via Internet: www.rhc-eindhoven.nl (globaal) of www.zoekjestamboom.nl

Hulp van een medewerker dienstverlening.

Mocht u er bij uw zoektocht niet uitkomen, dan kunt u een beroep doen op een medewerker dienstverlening of via e-mail: infostudiezaal@rhc-eindhoven.nl

Bekijken van een aantekening in de DTB’s:

  • Originele DTB’s

De originele DTB-registers die verfilmd zijn, worden niet ter inzage gegeven. U kunt die bekijken op microfiches. Originele registers die niet verfilmd zijn, maar wel aanwezig bij het RHCe, kunnen ingezien worden.

  • Microfiches

De microfiches staan in ladekasten alfabetisch op plaatsnaam en zijn voorzien van een inventarisnummer. Met het via De Digitale Stamboom gevonden jaar, datum en inventarisnummer kunt u het microfiche terugvinden.

Reproducties

Er zijn diverse mogelijkheden:

1.       bestellen via de website
2.       bestellen telefonisch of per brief
3.       bezoekerscentrum, origineel geen microfiche beschikbaar
4.       bezoekerscentrum, microfiche beschikbaar
 

In de toekomst

Het RHCe is bezig met het scannen van de collectie DTB’s. Na scanning zullen deze op Internet te raadplegen zijn.

Meer informatie

De aantekeningen in de DTB’s worden in de literatuur bijna altijd in een breder kader over stamboomonderzoek besproken. Specifiek over de Doop-, Trouw- en Begraafboeken gaat

L. Kruijff, Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Noord-Brabant daterende van vóór de invoering van de Burgerlijke Stand (’s-Gravenhage 1965). Dit boek is bij het RHCe in te zien.                                              

 

LvZ/JL juli 2005/jan. 2008 nov EW2013

 

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
Screenprint van www.watstaatdaer.nl,
Deel van een huwelijksakte
images/hourglass.png

ZOEKEN...